Snabba leveranser

Pressade priser

Pris matchning

Produktkategorier

Pris
- kr
Spafiilter, välj spamärke
Spafiilter, välj Spamodell

Spakemi

Spakemikalier och dosering av Spakemi för att sköta ditt Spabadsvatten

Välkommen till vår kategori för spakemi, där vi delar råd om att hålla ditt spabadsvatten rent. Hos oss hittar du allt du behöver veta om spakemi och de senaste trenderna för att optimera din spaupplevelse.

Varför välja Poolbutiken.se för din Spakemi?

Expertis genom hela köpprocessen:
Poolbutiken.se är din pålitliga partner genom hela köp- och underhållsprocessen.

Vanliga frågor om Spakemi:

Vad är Spakemi?

Syftet med spakemi är att rengöra, desinficera och balansera vattnet för att skapa en hälsosam och behaglig badmiljö.
Det är viktigt att använda rätt spakemi och att följa tillverkarens rekommendationer för dosering och användning.
Felaktig användning av spakemi kan leda till problem som dålig vattenkvalitet, hudirritation och skador på spabadets komponenter.
Regelbunden övervakning av vattenkvaliteten och korrekt dosering av spakemi är avgörande för att upprätthålla ett rent, klart och hygieniskt spabad.

Varför är Spakemi viktigt?

Spakemi används för att desinficera och rengöra vattnet i spabadet. Det är avgörande för att eliminera bakterier, virus, alger och andra potentiellt skadliga mikroorganismer som kan frodas i varmt vatten.
Genom att hålla vattnet rent och bakteriefritt, bidrar spakemi till att skapa en hygienisk badmiljö.

Hur doserar jag Spakemi korrekt?

Att dosera spakemi korrekt är avgörande för att upprätthålla rätt vattenkvalitet i ditt spabad och för att säkerställa en säker och behaglig badmiljö.
Här är steg-för-steg riktlinjer för korrekt dosering av spakemi:

Läs tillverkarens instruktioner: Börja alltid med att noggrant läsa och följa tillverkarens instruktioner på de kemikalier du använder. Varje spakemi-produkt kan ha specifika doseringsriktlinjer och rekommendationer.

För att dosera spakemi korrekt behöver du följande utrustning:

 1. Vattenanalyskit: Använd ett vattenanalyskit eller teststickor för att regelbundet testa vattenkvaliteten. Våra mätintrument finner du här.
 2. Mätglas eller dispenser: Använd ett mätglas eller en dispenser för att mäta och dosera kemikalierna exakt.
 3. Testa vattenkvaliteten: Innan du doserar några kemikalier, testa vattenkvaliteten med ditt vattenanalyskit. Du bör särskilt testa pH-värdet och halterna av desinfektionsmedel (t.ex. klor eller brom).
 • Justera pH-nivån: om pH-värdet är ur balans, använd pH-justeringsmedel för att höja eller sänka det till det rekommenderade området. Ett pH-värde på mellan 7,2 och 7,8 anses vanligtvis vara optimalt.
 • Dosera desinfektionsmedel: Om testet visar att desinfektionsmedlen är under rekommenderad nivå, dosera rätt mängd klor eller brom för att upprätthålla korrekt nivå. Följ produktens doseringsanvisningar och se till att fördela kemikalierna jämnt över vattnet.
 • Balansera alkalinitet och hårdhet: Om vattnet är för mjukt eller för hårt, använd lämpliga kemikalier för att justera alkalinitet och hårdhet. Detta kommer att hjälpa till att stabilisera vattnet. Läs mer om Alkalinitet här.
 • Undvik överdosering: Var noga med att inte överdosera spakemi. Överdosering kan leda till obalans i vattenkemi och andra problem.
 • Vänta innan bad: Efter att du har doserat spakemi, vänta ett tag innan du använder ditt spabad. Läs tillverkarens riktlinjer om rekommenderad väntetid.
 • Testa regelbundet: Fortsätt att regelbundet testa vattenkvaliteten och justera kemikalierna enligt behov. En konstant övervakning av vattenkemi hjälper till att säkerställa en konsekvent hög vattenkvalitet.
 • Säkerhetsåtgärder: Använd alltid skyddsutrustning som handskar och ögonskydd när du hanterar koncentrerade kemikalier.

Att följa dessa doseringsriktlinjer och att vara noggrann med vattenanalysen gör att du kan upprätthålla ett rent och säkert spabadsvatten. Om du är osäker på doseringen eller behöver ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Kan jag använda vanliga poolkemikalier i mitt Spabad?

Nej, det är inte lämpligt att använda vanliga poolkemikalier i ditt spabad. Poolkemikalier och spabadskemikalier är utformade för olika ändamål och har olika koncentrationer. Det finns flera viktiga skäl till varför du bör undvika att använda poolkemikalier i ditt spabad:

 • Koncentration: Poolkemikalier är ofta mycket mer koncentrerade än spabadskemikalier. Eftersom spabad har en mycket mindre vattenmängd än pooler, kan användning av poolkemikalier i ett spabad leda till överdosering, vilket kan skapa farliga vattenförhållanden och orsaka skada på spabadets komponenter.
 • Skilda balanser: Spabadsvatten och poolvatten har olika balanser när det gäller pH, alkalinitet, hårdhet och desinfektionsmedel. Användning av fel typ av kemikalier kan skapa obalans i ditt spabadsvatten och orsaka problem som irritation i ögonen, hudreaktioner och korrosion av spabadets utrustning.
 • Säkerhet: Poolkemikalier kan vara farliga att hantera om de inte används korrekt. Användning av kemikalier som inte är avsedda för spabad kan öka riskerna för olyckor och skador.
För att upprätthålla rätt vattenkvalitet i ditt spabad och säkerställa en säker och bekväm badmiljö är det bäst att använda spabadskemikalier när du ska sköta ditt spabadsvatten. Dessa produkter är utformade för att vara säkra och effektiva i mindre vattenmängder och har rekommenderade doseringsanvisningar som är anpassade för spabad.
Köp Spakemi till ditt spabad från Poolbutiken online eller besök våran butik i Vagnhärad.
Pris
- kr
Spafiilter, välj spamärke
Spafiilter, välj Spamodell