Vinterstängning av pool

När badsäsongen är slut och värmen stängts av så ska reningsverket fortsätta arbeta och klorhalten bibehållas i poolen tills pooltemperaturen sjunker under +10°C. Vinterstänger du vid högre temperatur ökar risk för tillväxt av alger, och extra klorering kan komma att behöva ske till våren.

Att driva poolpumpen några extra veckor för att få ner temperaturen i poolen är inte mkt dyrare än vad en chockklorering kostar. Detta är en generell instruktion för vinterstängning. Dubbelkolla alltid i vad tillverkaren föreskriver i sin manual för vinterkonservering.

 1. Rengör poolen, dammsug botten och tvätta rent vattenlinjen.
 2. Backspola sandfiltret.
 3. Testa vattenkvaliten och justera pH vid behov med. (Teststickor, Digital Photometer)  
 4. Om klorhalten är bra, 1-3 ppm, och vattnet rent och klart tillsätts Algdräpare/Algfix som sprids ut direkt i poolen. Om vattnet är grönt och grumligt krävs först en ordentlig Chockklorering med Chockklor 200 gr/10 m3 och låt pumpen gå minst 12 timmar innan den stängs av. Gör vinterstängningen när vattnet är rent och klart med klorhalt max 3 ppm.
 5. Vattennivå vid poolstängning.

  a. Antingen sänks vattennivån under bräddavlopp och inlopp vilket kräver att eventuellt vatten som tillförs poolen genom nederbörd eller snösmältning kan evakueras från bräddavlopp och inlopp måste vattennivån sänkas under inlopp. Säkerställ att nivån inte stiger över inlopp på grund av nederbörd i poolen. Tyngd behöver läggas i pooler försedda med trappor för att linern inte ska dras nedåt.

  b. Alternativt behålls vattennivån och bräddavlopp och inlopp pluggas med vinterpluggar. Ventiler öppnas vid maskinrum på lägre nivå så att ledningar kan dräneras ut. Det är viktigt att ledningarna går med fall mot maskinrummet så att de töms och inget vatten blir stående i rören. Montera frysflaska i brädavloppet eller fyll det med frigolitbitar som tar upp isexpansionen. Obs! är maskinrummet placerat i källare under vattennivå ska stängning ske enl instruktion a.

  c. Pooler ovan mark ska tömmas till marknivån, spara dock alltid ca 3 dm vatten i pooler med liner (duk) som står ovan mark. Alternativt ska frysblock användas. Dessa läggs 50cm in i poolen hela poolens omkrets. Obs! om poolen är försedd med trappa SKA frysblock och tyngd till denna användas. Poolen ska då tömmas enl vattennivå a.

 6. Ta bort filterkorg från bräddavlopp.
 7. Om Jet-Stream finns ska den vinterstängas enl. separat instruktion från tillverkaren.
 8. Montera bort poolstegen, om sådan finns.
 9. Samtliga Poolprodukter töms på vatten genom att dräneringspluggar skruvas ur.

  9.1. Stäng av strömmen till filterutrymmet och koppla ifrån separat säkring till pool-belysningen så att inget kan startas av misstag. Obs! dubbelkolla så att pumpen till stigarbrunnen fortfarande fungerar om sådan finns.

  9.2. Pump: Skruva ur dräneringspluggar så att både grovfilterhuset och pumphuset töms på vatten. Om pumpen är placerad utomhus i pumpgrop eller motsvarande så ska den demonteras och förvaras torrt och frostfritt.

  9.3. Sandfilter: Ställ centralventilen i läge vinter eller om det läget inte finns så ställs handtaget mellan två fasta lägen. Skruva ur siktglas och manometer som förvaras frostfritt. Skruva bort dräneringshuven i nederkant av filtertanken så att vattnet rinner.

 10. Töm värmare på vatten så att de är helt tomma (värmepump, solfångarpaneler etc.), om Saltklorinator finns ska den stängas av och cellen tömmas på vatten.

  10.1. Demontera ventiler och förvara frostfritt.

 11. Samla ihop alla demonterade delar och förvara på ett gemensamt ställe så att inget försvinner till vårstarten.
 12. Täck poolen med ett fullgott vinterskydd. vinterplåtar måste vara konstruerade för att tåla tillräcklig snölast och förankras väl. Vanliga takplåtar klarar inte snölaster över poolens spännvidd, rådgör med din säljare om vilka plåtar som gäller.

  Pooltak är inte konstruerade för att klara de snölaster som kan förekomma på våra breddgrader, de ska skjutas ihop och stagas upp enligt separat instruktion. Om du ändå väljer att låta pooltaket täcka poolen över vintern så måste du hålla det fritt från snö och följa de instruktioner som medföljde ditt tak. Andra poolöverdrag ska inte användas på vintern, de skall spolas rent, torkas, rullas ihop och vinterförvaras.

  Vid överdrag Poolguard: Poolguards tryckrör och ventil ska tömmas varefter överdraget skjuts ihop.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Bild
 • Produktnummer
 • Rating
 • Pris
 • Lager
 • Tillgänglighet
 • Lägg i kundvagn
 • Beskrivning
 • Innehåll
 • Vikt
 • Dimensioner
 • Ytterligare information
 • Attribut
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Jämför