Försäljning och leveransvillkor för våra All Inclusive-pooler

Grävning av poolgrop, detta ingår:

Detta ingår i montage:

• Montering av poolstomme.

• I montagepaketet ingår: 12 st. 45x120x4200 mm reglar för stämp (lämnas ej kvar efter användning). Ca 150 st. fästskruv 5/80, ca 500 st. rostfria stift, våtrumsspackel, s-bondtransparent silikon, 1 paket slippapper, tigersågsblad, sticksågsblad. Vid trappmontage ingår även dubbelhäftande tejp och plastic padding.

• Montering av väggarmaturer (lampa, bräddavlopp samt inlopp).
• Montering av linern (poolduken).
• Backspolningsslang 10 m inkl. koppling monteras som standard.

• Installation av reningsverk: En anvisad plats för reningsverket med färdigt utrymme för montering max 10 m från poolgrop skall finnas den första montage-
dagen. Minst 100×140 cm.

• Montering av överdrag: Poolöverdrag Classic alternativt RollOn-Cover ingår i montering av poolen. Fästen för gummistropp sätts i poolens toppregel. Poolstegen monteras och läggs löst vid poolen. Överdrag samt poolstege slutmonteras av köpare/snickare när trall/sarg är på plats. Om man vill ha hjälp med slutmontering av överdrag/lejdare tillkommer 1 990:-.

• Funktionskontroll samt genomgång med köparen om hur poolen fungerar sker sista montagedagen. Montör och köpare bokar tid när detta är genomförbart.

• Filterlåda ingår ej, men kan köpas till. Filterlåda/filterutrymme ska finnas på plats första montagedagen. Poolmaterial och poolmontage, grundprisgrävning samt elarbeten faktureras av Poolbutiken i Södermanland AB. Poolmaterialet samt tillval ska vara betalt innan leverans. 50 % av arbetet betalas efter att poolstommen är byggd. Resterande arbete debiteras efter poolgenomgång. Vid poolbyggnation vintertid eller när det är ett pooltak som valts som överdrag, sker fakturering efter faktiskt färdigställt arbetsmoment. Eventuella tillkommande arbeten kan komma att faktureras av underleverantör.

Detta ingår i elinstallationen:

• Komplett elinstallation inkl installationsmaterial av luftvärmepump, cirkulationspump och belysning pool. Jordfelsbrytare monteras i befintlig elcentral.
• Luftvärmepump 1x230V 16A. Inkoppling via 2-poligt vägguttag 16A.
• Cirkulationspump pool. Inkoppling via 1 st. vägguttag.
• Belysning pool med strömbrytare placerad på filterlådan/pumprummet.
Önskas trådlös brytare tillkommer 3 500:-
• Inkoppling poolbelysning av max 2 st LED-armaturer med 230V/12V transformator.
• Maxlängd från filterlåda/pumprum till pool är 10 m. Krävs extra matning tillkommer 250:-/m
• 12 m matning pool till el-central ingår, utöver detta tillkommer 250:-/m (inkl. markarbeten eller klamring vägg. Ej spårning eller återställning i asfalt samt plattytor.)
• Eluttag i dräneringsrör till stigarbrunn samt extra uttag till saltklorinatir/UV-lampa ingår.

Detta ingår i våra poolpaket:

Leveransbeskrivning av tillval

• Filterlåda inkl montering och dränering nergrävd 60 cm. Filterlåda std ställs på avgrusad yta.
Vid nergrävd filterlåda läggs dräneringsslang som leds bort till dräneringspunkt.

• Trätrall flytande, pris per m2 stenplattor, underlagspapp, bärlina 45×145 mm, trall 28×120 mm. Trätrallen läggs flytande och längs med poolen. Poolsarg/fris runt poolstomme 145×28 mm ingår. Yttre fris, raka sträckor, tillkommer med 100:-/meter.
Avtäckning av jordyta ca 30 cm nedanför poolstomme, iläggning av fiberduk, uppackning med 8-16 makadam till -24 cm toppregel +/- 3 cm ska utföras av markentreprenör. Om trätrallsdäcket sitter ihop med hus går rotavdrag på trallbyggnationen, i så fall avgår 389:-/m2. Pris efter rotavdrag 1 550:-/m2.

• Dräneringspump till stigarbrunn. Vid behov av pump i stigarbrunn tillkommer
6 490:- inkl. pump samt monteringsdetaljer, 10 m 32 mm pem-slang ingår.
Utöver detta 50:-/meter. Nergrävning av pem-slang ingår ej, detta ombesörjs av kund om inget annat avtalats.

Ekonomi

Poolmaterial och poolmontage, grundprisgrävning samt elarbeten faktureras av Poolbutiken i Södermanland AB.

Poolmaterialet samt tillval ska vara betalt innan leverans. 50 % av arbetet betalas efter att poolstommen är byggd. Resterande arbete debiteras efter poolgenomgång. Vid poolbyggnation vintertid eller när det är ett pooltak som valts som överdrag, sker fakturering efter faktiskt färdigställt arbetsmoment.

Eventuella tillkommande arbeten kan komma att faktureras av underleverantör.

Övriga villkor

Poolbutiken i Södermanland reserverar sig mot förskjutningar i tidsplaneringen p.g.a. väderförhållanden (regn, snö, tjäle etc.). Beställaren ansvarar för att det ska finnas riklig tillgång till vatten (brandpost, tankbil eller liknande) eller att kund hjälper till med vattenpåfyllningen. Kunden tillhandahåller el 230V (Normal hushållsel). Borttransport av emballage, byggmaterial, sopor mm ingår ej. Särskilda villkor gäller vid sandmark, mjuk botten, grundvatten, blålera och sättningar. 

Extra tippavgifter kan tillkomma vid byggnationer av pooler inom stor- Stockholm.

Kontakta oss för mer information.

Vi ersätter ej skadade växter, plattor, ledningar, gräsmatta eller liknande. Eventuell håltagning i betongvägg ingår ej. Om montering inte kan utföras p.g.a. bristande förarbeten och/eller annan inträffad omständighet, som ej vållats av Poolbutiken i Södermanland AB ska kund ersätta ovanstående för de eventuella merkostnader detta medför. Eventuell sprängning av berg eller stora stenar över 0,8 m3 samt medföljande arbeten (såsom lyfta sprängmattor, besiktning av hus, borttransport av sprängsten m.m.) ingår ej. Kan offereras separat av certifierad sprängare. Arbetsmoment och materiel som ej finns angivna i denna specifikation och som Poolbutiken i Södermanland AB eller dess representanter blir ombedda att göra debiteras till uppkomna kostnader. Inget arbete utöver ovan nämnda görs utan skriftlig beställning.

Poolbutiken i Södermanland AB ansvarar ej för utmärkning av elkablar, telefonkablar, avlopps- eller vattenledningar som kan komma i vägen vid grävning. Detta ansvar ligger på tomtägaren. Beställs enkelt och ofta kostnadsfritt som fastighetsägare på LEDNINGSKOLLEN.SE. Uppkomna kostnader debiteras detta enligt självkostnadsprincipen med +12 %. Lastbil och grävare ska kunna komma in på tomten obehindrat och komma fram till poolgropen. Minst 320 cm brett. Upplagsplats för materiel ska finnas på tomt.

Om beställare väljer egen entreprenör, tex markfirma eller elektriker är det beställarens ansvar att dessa följer Poolbutiken i Södermanlands anvisningar och tidsplanering. Om arbete ej kan utföras på angiven tid eller att det är felaktigt gjort, debiteras 4 000:- per gång. Det är Poolbutiken i Södermanland eller dess utsedda representanter som avgör när respektive arbetsmoment ska vara utfört.Priset gäller bara inom Poolbutiken i Södermanland ABs försäljningsdistrikt. Priset gäller endast ”ALL INCLUSIVE POOLEN” och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel och prisändringar. Vid försäljning utanför Poolbutikens försäljningsdistrikt tillkommer alltid resor samt eventuella tippavgifter. Alla angivna priser är inkl. moms. Priserna gäller t.o.m. senast 2022-02-28.